nonprod.dk

The Society of Nonproductive Activity (SoNA) er et performativt og eksperimenterende rum, der undersøger produktionens væsen og værdi.

Produktion er oftest knyttet til forestillinger om økonomi og marked - men i en samtid, hvor sådanne forestillinger har besvær med at bære vores samfunds orden, må det være interessant at kigge på alternative produktioner og ideologier.

 

  reproduktion.

Projektet er en del af et forløb i flere akter, og er en opfølgning af performance-projekterne 7 Møder (2003) og Cube X (2005), iværksat af kunstnerne Peter Ole Jørgensen, Jens Balder og Kim T. Grønborg. Projektet vil denne gang blive sammensat af 9 kunstnere - 3 ord-, 3 lyd- og 3 billedkunstnere. (Dem, Dem og Dem her ...? )

 De deltagende kunstnere samles umiddelbart inden projektets visninger for at arbejde med visningsrummet i et koncentreret forløb. I denne periode bygges rummet om til et omfattende, installatorisk ”produktionsapparat” og laboratorium, hvor de repræsenterede medier og kunstnere frit kan interagere med hinanden.

 Rummets processuelle opbygning refererer til Kurt Schwitters’  idéer om en Merzbühne. Schwitters beskrev sin forestilling om den ideelle scene som et abstrakt rum, hvor lyd, poesi, billede og tableau rangerede lige højt, og hvor fusionen af disse og deres indbyrdes forhold udgjorde det endelige værk. Scenen skulle ikke være et resultat af en planlagt koreografi eller partitur, men derimod være et rum, hvor delværker og tableauer løbende indarbejdedes i rummet, der så efterhånden transformeredes til et samlet skulpturelt miljø.

 SoNA er ligeledes en performance, en produktion og en scene på samme tid - og kan kun opleves i sin endelige form på stedet. Når opbygningen og forberedelsen af rummet er overstået, åbnes rummet for offentlige visninger, og skifter dermed karakter fra et laboratorium til en scene, hvor produktioner og eksperimenter vises frem.

 The Society of Nonproductive Activity er et forsøg på at arbejde koncentreret med forestillinger om værdi, rationalitet og produktion, og at afmontere disse deres normative mål og sammenhænge, for at lade dem optræde i nye og mere eksperimenterende former.

SoNA forestilling til Machineraum, Spinderihallerne i Vejle

Fordi noget er nyttesløst betyder ikke at det er formålsløst!!

Non-Prod 2011.

Medvirkende: Lene Noer, Jens Balder, Anders Visti, Anders Lauge Meldgaard og Kim T. Grønborg

Opført på Entré-Scenen, Aarhus juni 2011.